แบบทดสอบออนไลน์สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

 

บทที่1 ระบบสุ่มให้แบบที่11 ระบบสุ่มให้แบบที่25  
บทที่2 ระบบสุ่มให้แบบที่12 ระบบสุ่มให้แบบที่26  
บทที่3 ระบบสุ่มให้แบบที่13 ระบบสุ่มให้แบบที่27  
บทที่4 ระบบสุ่มให้แบบที่14 ระบบสุ่มให้แบบที่28  
ระบบสุ่มให้แบบที่1 ระบบสุ่มให้แบบที่15 ระบบสุ่มให้แบบที่29  
ระบบสุ่มให้แบบที่2 ระบบสุ่มให้แบบที่16 ระบบสุ่มให้แบบที่30  
ระบบสุ่มให้แบบที่3 ระบบสุ่มให้แบบที่17 บทที่สามตอนที่ 1  
ระบบสุ่มให้แบบที่4 ระบบสุ่มให้แบบที่18 บทที่สามตอนที่ 2  
ระบบสุ่มให้แบบที่5 ระบบสุ่มให้แบบที่19 บทที่สามตอนที่ 3  
ระบบสุ่มให้แบบที่6 ระบบสุ่มให้แบบที่20 บทที่สามตอนที่ 4  
ระบบสุ่มให้แบบที่7 ระบบสุ่มให้แบบที่21    
ระบบสุ่มให้แบบที่8 ระบบสุ่มให้แบบที่22    
ระบบสุ่มให้แบบที่9 ระบบสุ่มให้แบบที่23    
ระบบสุ่มให้แบบที่10 ระบบสุ่มให้แบบที่24    
   

คำแนะนำ

 

1.แบบทดสอบออนไลน์นี้ จำเป็นต้องใช้โปรแกรม flash player ในการแสดงผลหากยังไม่มีต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน
2.ถ้าเลือกบทที่ 1-4 จะเป็นการทำทุกข้อของบทนั้นๆ
3.ถ้าเลือกระบบสุ่มให้จะเป็นการทำข้อสอบเพียง 100 ข้อ โดยระบบจะสุ่มมาให้จากข้อสอบทั้งหมด
   
   
 
**หากมีข้อใดผิดพลาดกรุณาแจ้งเพื่อแก้ไขได้ที่ 2sc458@gmail.com หรือโทร 0816117691

 

การปรับปรุง

1.ปรับขนาดตัวหนังสือให้เท่ากันและแก้ไขบางคำที่พบว่าพิมพ์ผิด  
2.ดัดแปลงคำตอบบางข้อ ที่ใช้คำว่าถูกทั้ง ข. และ ค. หรือคำคล้ายกันเป็นคำอื่นเพื่อความเหมาะสมกับระบบ  
3.เพิ่มจำนวนแบบทดสอบให้มากขึ้นโดย E27EK  
4.แก้ไขเฉลยบทที่ 3 ข้อ 15 โดย HS7JJY ( โทร 0816916015 )  
5.แก้ไขเฉลยบทที่ 3 ข้อ 15 โดย E27GEA  
6.อธิบายคำตอบ วิชาที่ 2 ข้อ 6 โดย HS6MYW  
7.ขอเพิ่มจำนวนแบบทดสอบให้มากขึ้นโดยกำหนดสูตรการสุ่ม ในแบบที่ 25-30 โดย E27EK ตามแนวความคิดของ E21IZC  
8.ขอเพิ่มแบบทดสอบโดยให้แบ่งบทที่สามเป็นสี่่ตอน เนื่องจากว่าถ้าทำบทที่สามครั้งเดียวทั้งหมด จำนวนข้อมากทำให้เมื่อย โดย HS6VW