แนวข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบ1 เฉลย1  
ข้อสอบ2 เฉลย2  
ข้อสอบ3 เฉลย3  
ข้อสอบ4 เฉลย4  
ข้อสอบ5 เฉลย5  
ข้อสอบ6    
ข้อสอบ7    
ข้อสอบ8    
ข้อสอบ9    
ข้อสอบ10