สอบพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย new
ข้อสอบ ในกลุ่ม พช..pdf    
ประวัติความเป็นมา วันข้าราชการพลเรือน.pdf    
ระเบียบพช..pdf    
เจาะข้อสอบภาคสนาม 2.docx    
เอกสารเตรียมสอบ พัฒนากร 57.pdf    
ปก.docx    
เก็งข้อสอบพัฒนากร ปี 2557 จำนวน 100 ข้อ    
ทดสอบออนไลน์    
(แนวข้อสอบนี้คัดลอกจาก https://www.facebook.com/cdd2557?fref=ts)