ศัพท์1500คำVOA

ศัพท์600คำTOIEC

Basic Gramma.pdf

aui_eng_grammar_translation.pdf

ENGLISH - THE NEW OXFORD PICTURE DICTIONARY (small size).pdf

English_with_photos_and_words_-__Little_Picture_Dictionary.pdf

Word by Word Picture Dictionary[1].pdf

TOEFL.Essay.questions-1411607740.pdf

Oxford picture power dictionary.pdf

Macmillan_Children__s_Dictionary.pdf

Perform_6_0.pdf

ทดสอบtoefel.pdf

somsri1.pdf

somsri2.pdf

sumani_eng.pdf

vanida_eng.pdf

englishdkคล้องจอง11.doc

Computer-Hardware.pdf

การเดาความหมายของคำศัพท์.pdf

เติมคำ_eng.pdf

Brighter English_หนังสือของพ่อ.pdf

ตัวอย่างข้อสอบศุลกากร

ตัวอย่างข้อสอบนักการข่าว

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษกรมศุลกากร

คำศัพท์ศุลกากร

ตัวอย่างข้อสอบศุลกากร

ถนนเทศบาล

usb boot dos

radioprogram งานโปรแกรมวิทยุสื่อสาร new

เตรียมสอบพัฒนาชุมชนnew

เตรียมสอบพัฒนาชุมชนnew

(คัดลอกจากhttps://www.facebook.com/cdd2557?fref=ts)

 

GATSAT หนังสือดีที่น่าอ่านสำหรับผู้สนใจสอบเป็นข้าราชการ

 

  แบบทดสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พรบข้อมูลข่าวสาร.pdf

ระเบียบรักษาความปลอดภัย.pdf

ระเบียบรักษาความลับราชการ1.pdf

สรุปพรบข้อมูลข่าว.pdf

ควรจะรู้และเข้าใจ สามเรื่องนี้เป็นอย่างดี

การรักษาความปลอดภัย1

การรักษาความปลอดภัย2

การรักษาความปลอดภัย3

 

เตรียมสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลยhot

ติว พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยแอ็คกรุ๊ปhot

สอบท้องถิ่น 2555 "จ.สงขลา" โดยแอ็คกรุ๊ปhot

สอบท้องถิ่น 2555 "จ.สุราษฎร์ธานี"โดยแอ็คกรุ๊ปhot

ติวฟรี สอบท้องถิ่น 2556 ชุด "ทอดสะพาน" โดยแอ็คกรุ๊ปhot

ติวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยแอ็คกรุ๊ปhot

สอบท้องถิ่น พรบ.สภาตำบลและ อบต.เทศบาลhot

ติวภาค ก. กพ โดยแอ็คกรุ๊ปnew

การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ อาจารย์สมบัติ ติวเตอร์มหาชนnew

นัักวิชาการเกษตร อปท. new

ปกหน้า,0-50,51-98,99-150,151-200,201-240,ปกหลัง

นักวิชาการเกษตรไฟล์เดียวจบhot

frontpage tracker